Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

13mgnienwiosny
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Reposted frompffft pffft viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve vianieobecnosc nieobecnosc
13mgnienwiosny
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viaSayid Sayid

September 25 2017

13mgnienwiosny
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
13mgnienwiosny
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
7789 dad3 500
.kitku
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
13mgnienwiosny
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

August 11 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

July 27 2017

6722 f78a

absurdchronographer:

absurdchronographer:

markv5:

Подстава

this is not a helpful translation, google.

oh

Reposted fromlikenolion likenolion viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
0992 f72f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadupablada dupablada
3227 e88d 500

chuckdrawsthings:

GOSH THANKS

Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182 viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl