Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

13mgnienwiosny
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viajestemjeden jestemjeden

June 29 2018

13mgnienwiosny
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 vianutt nutt

May 14 2018

13mgnienwiosny
Tak się nie należy żegnać, ale czasem tylko tak można. Trzymaj się, cześć.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
8770 323a
Reposted fromzciach zciach
13mgnienwiosny
8759 8fde
Reposted fromzciach zciach viadupablada dupablada

April 16 2018

13mgnienwiosny
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu viadupablada dupablada

January 03 2018

13mgnienwiosny
1402 effb 500
Reposted fromdobby dobby viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 02 2018

13mgnienwiosny
Reposted fromantichris antichris viadupablada dupablada
13mgnienwiosny

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
13mgnienwiosny
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 02 2017

13mgnienwiosny
9305 a6c8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadupablada dupablada

November 17 2017

13mgnienwiosny
9387 8416 500
Reposted frombiru biru viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viadupablada dupablada

October 06 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
8116 fc9b

Pietro Rotari, Girl With a Book (detail), ca. 1750-62

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

September 27 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny
0795 4241
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
13mgnienwiosny
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl