Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

13mgnienwiosny
9305 a6c8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadupablada dupablada

November 17 2017

13mgnienwiosny
9387 8416 500
Reposted frombiru biru viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viadupablada dupablada

October 06 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
8116 fc9b

Pietro Rotari, Girl With a Book (detail), ca. 1750-62

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

September 27 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny
0795 4241
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
13mgnienwiosny
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianutt nutt
13mgnienwiosny
7840 4c17 500
Warszawa
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianutt nutt
13mgnienwiosny
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianutt nutt

September 26 2017

13mgnienwiosny
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viaedhell edhell
13mgnienwiosny
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
13mgnienwiosny
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
13mgnienwiosny
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa vianieobecnosc nieobecnosc
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
13mgnienwiosny
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Reposted frompffft pffft viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl