Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

13mgnienwiosny
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.

October 17 2018

13mgnienwiosny
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viajestemjeden jestemjeden
13mgnienwiosny
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz

October 15 2018

13mgnienwiosny
9307 7972
13mgnienwiosny
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viamyszkaminnie myszkaminnie

September 27 2018

13mgnienwiosny
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viapffft pffft

September 14 2018

13mgnienwiosny
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viairmelin irmelin
13mgnienwiosny

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
1850 dffa
13mgnienwiosny
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viajointskurwysyn jointskurwysyn
13mgnienwiosny

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"

July 27 2018

13mgnienwiosny
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viajestemjeden jestemjeden

June 29 2018

13mgnienwiosny
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 vianutt nutt

May 14 2018

13mgnienwiosny
Tak się nie należy żegnać, ale czasem tylko tak można. Trzymaj się, cześć.
— Idź sobie
Reposted fromwwannie wwannie viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
8770 323a
Reposted fromzciach zciach
13mgnienwiosny
8759 8fde
Reposted fromzciach zciach viadupablada dupablada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl