Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

13mgnienwiosny
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
13mgnienwiosny
7952 1818 500
tak się powinno wychowywać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93

May 12 2019

13mgnienwiosny
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane

May 10 2019

13mgnienwiosny
6846 774b
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viaoxygenium oxygenium

April 30 2019

13mgnienwiosny
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
13mgnienwiosny
Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
— f.
13mgnienwiosny
Marek Hłasko w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

March 29 2019

13mgnienwiosny
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamyszkaminnie myszkaminnie
13mgnienwiosny
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.

October 17 2018

13mgnienwiosny
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viajestemjeden jestemjeden
13mgnienwiosny
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz

October 15 2018

13mgnienwiosny
9307 7972
13mgnienwiosny
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viamyszkaminnie myszkaminnie

September 27 2018

13mgnienwiosny
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viapffft pffft

September 14 2018

13mgnienwiosny
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viairmelin irmelin
13mgnienwiosny

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
13mgnienwiosny
1850 dffa
13mgnienwiosny
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl