Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
8116 fc9b

Pietro Rotari, Girl With a Book (detail), ca. 1750-62

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

September 27 2017

13mgnienwiosny
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny
0795 4241
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalkohol alkohol
13mgnienwiosny

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie vianutt nutt
13mgnienwiosny
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianutt nutt
13mgnienwiosny
7840 4c17 500
Warszawa
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianutt nutt
13mgnienwiosny
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianutt nutt

September 26 2017

13mgnienwiosny
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viaedhell edhell
13mgnienwiosny
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viakhal khal
13mgnienwiosny
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakhal khal
13mgnienwiosny
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa viakhal khal
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viakhal khal
13mgnienwiosny
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Reposted frompffft pffft viadupablada dupablada
13mgnienwiosny
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viakhal khal
13mgnienwiosny
9452 24ee
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viaSayid Sayid

September 25 2017

13mgnienwiosny
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
13mgnienwiosny
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl