Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

13mgnienwiosny
7991 8850
można?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaraindrops raindrops

June 10 2015

0824 d5cd
Reposted fromtron tron

May 17 2015

13mgnienwiosny
5634 bd91
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viadupablada dupablada

April 26 2015

13mgnienwiosny
6315 4552
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 12 2015

13mgnienwiosny
5456 582b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13mgnienwiosny
6644 4429
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2015

13mgnienwiosny
7933 d10c 500
13mgnienwiosny
7880 947b 500
Reposted bymems mems

March 22 2015

13mgnienwiosny
2367 c6cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13mgnienwiosny

March 15 2015

13mgnienwiosny
Nie chciałam szukać problemów.
Jeśli czegoś szukasz, możesz to znaleźć.
— Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromendorfines endorfines viagoby goby
13mgnienwiosny
8806 1448 500
!! "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

March 01 2015

13mgnienwiosny
8690 f8fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
13mgnienwiosny
1448 76f9 500
Reposted fromrol rol viaraindrops raindrops
13mgnienwiosny
Falling in love with you was never part of the plan.
— Psych S07E07

February 26 2015

13mgnienwiosny
...bo ona cały czas w depresji, depresja, kurwa, każdy ma teraz depresje, bo to zajebiste usprawiedliwienie na to, żeby mieć wszystko w dupie i nie ruszać dupy z wyra.
— J.Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

January 28 2015

13mgnienwiosny
6912 00bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 26 2015

13mgnienwiosny
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viafakingkrejzi fakingkrejzi
13mgnienwiosny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl